HD9.us

Partitë: Duhet amenduar Kodi Elektoral Vizion Plus News, Lajme


Time: 02:44

Sugjerimi i shefes se ODHIR-it, dhënë gjate intervistës ne Vizion Plus, se Kodi Elektoral duhet ndryshuar serish, duket se ka gjetur dakordesine e palëve ende pa u hedhur ne letër. Procesi i 23 qershorit paraprakisht është vlerësuar me standarde më të larta, por sipas Koni Mek-Kormak ndërrimi i shpeshtë i komisionerëve krijoi bllokim të pamotivuar gjatë numërimit të votave. Nevoja e amendimit të Kodit në këtë aspekt mbështetet pa rezerva nga partitë e majta, fituese në zgjedhje. Nënsekretari për çështjet elektorale në PS Koli Bele thotë se janë gati të korrigjojnë Ligjin zgjedhor. I ngarkuari i LSI-së për të ndjekur çështjet zgjedhore Ylli Manjani beson se ndryshimi real duhet të vijë nga klima më të cilën palët shkojnë në procesin e votimit. Modeli i menaxhimit të zgjedhjeve nga administrata shtetërore dhe jo mbi modelin bipartizan, mund të aplikohet vetëm nëse mazhoranca ofron besueshmëri tek opozita, thonë ekspertët e së majtës. Ndërsa për demokratët ndërhyrja në Kod, megjithëse mund të jetë një akt i nevojshëm për të rritur cilësinë e zgjedhjeve të ardhshme, duhet të jetë një veprim i matur. I kontaktuar nga vizion plus, Ivi Kaso, ekspert elektoral i PD-së dhe avokat i kësaj force politike në KQZ dhe Kolegj, shprehet se duhet pritur për të parë rekomandimet përkatëse të ODIHR dhe më pas ato te komentohen.

Chief suggestion that ODIHR provided during the interview in the Vision Plus, the Electoral Code should be amended again, seems to have found the parties dakordesine still without jumping on paper. June 23 preset process is valued higher standards, but under Mac Cone-Kormak frequent changes of commissioners created unmotivated jam during counting. The need to amend the Code in this respect unreservedly supported by the left parties, the election winner. Undersecretary for electoral matters in SP Koli Bele says they are ready to revise the electoral law. Charge of SMI to prosecute election Manjani star believes that real change must come from climates where the parties go to the voting process. Election management model of state administration and not the bipartisan model, can be applied only if the majority provides credibility to the opposition, experts say the left. While Democrats intervention in the Code, although it may be a necessary act to increase the quality of future elections, should be a prudent move. Contacted by vision plus, Ivi Kaso, electoral expert and lawyer DP of this political force in CEC and College, says that we should expect to see the ODIHR recommendations and commented later ones.

DMCA: This video direct showing from Dailymotion using API. we do not store any data on our server. All data direct showing from Dailymotion. If you delete this video from Dailymotion video not showing here. We do not accept any dmca report. If you want to report this video Click here to report This videos on Dailymotion.
Download video
Download Mp4 1080p
Download as Mp3
Related videos
Tre ekzekutime ne 24 ore - Vizion Plus - News - Lajme
Tre ekzekutime ne 24 ore - Vizion Plus - News - Lajme
Time: 01:57
Daily Dancing - 7 Dhjetor 2013 Pj.2 - Show - Vizion Plus
Daily Dancing - 7 Dhjetor 2013 Pj.2 - Show - Vizion Plus
Time: 02:54
Create Your Own Site
Wapkiz.Com
Home | Youtube | Dailymotion | Music | DMCA | Contact us

0.33125400543213

bot....!