HD9.us

Kodi penal, propozimet e PS Vizion Plus News Lajme


Time: 03:00

Partia Socialiste propozon një pakete ndryshimesh ne Kodin Penal, te cilat pritet te diskutohen te hënën ne Komisionin e Ligjeve.
Anëtarja e këtij komisioni, Vasilika Hysi , sqaron ne një interviste për Vizion Plus, pse pjese e këtyre 14 propozimeve, është dhe zbatimi i kodit penal ndaj Këshillit të Ministrave edhe pas mbarimit te mandatit për kryeministrin apo ministrat, te cilët sipas socialisteve, janë përgjegjës për aktet e initucioneve që përfaqësojnë gjatë kohës që ushtrojnë këtë detyrë. Një tjetër propozim i socialisteve ka të bëjë me statistikat zyrtare duke marrë shkak nga akuzat e shumta ndaj INSTAT për shifrat e botuara rreth rritjes ekonomike. Për raste manipulimesh ne këtë fushe PS propozon përfshirjen si vepër penale që dënohet me gjobe ose me burgim deri ne 5 vjet. Sa i takon vendimeve te gjykatave, PS kërkon që mos zbardhja brenda afatit te parashikuar ne ligj nga gjykata që ka dhënë dënimin, të dënohet me gjobe ose burgim deri ne dy vjet. Për precedentët e përmbytjeve apo dhe ato si pasoje e dëborës, PS ka propozuar penalitete, për mosmarrjen e masave që shkojnë nga gjobe deri në 5 vjet . Një vend të veçante, ka qenë dhe dhuna në familje, të cilat rrisin masën e burgut për dhunuesit. Ajo që PS pret në komisionin e ligjeve të hënën , është diskutimi me mazhorancen , për të arritur në një konsensus.

Socialist Party proposes a package of amendments to the Criminal Code, which is expected to be discussed Monday at Law Commission.
Members of this committee, Vasilika Hysi, explains in an interview to Vizion Plus, although part of these 14 proposals, and implementation of the penal code against the Council of Ministers after termination of the mandate for Prime Minister or ministers, who under the Socialists, are responsible for acts of initucioneve representing while you exercise this duty. Another proposal of the socialists is concerned with getting the official statistics because of the numerous accusations against INSTAT published figures on economic growth. Manipulation cases in this area SP proposes introducing a new offense punishable by fine or imprisonment up to 5 years. As to decisions of courts, SP requires no bleaching within the period provided for in law from the court issuing the sentence, be punished by fine or imprisonment up to two years. For precedents and floods or due to snow, SPA has proposed penalties for failing to measures that range from fines up to 5 years. A special place has been, and domestic violence, which increase the amount of prison for offenders. What the SP expects to commission the bill Monday, was discussion by a majority vote, to reach a consensus.

DMCA: This video direct showing from Dailymotion using API. we do not store any data on our server. All data direct showing from Dailymotion. If you delete this video from Dailymotion video not showing here. We do not accept any dmca report. If you want to report this video Click here to report This videos on Dailymotion.
Download video
Download Mp4 1080p
Download as Mp3
Related videos
Tre ekzekutime ne 24 ore - Vizion Plus - News - Lajme
Tre ekzekutime ne 24 ore - Vizion Plus - News - Lajme
Time: 01:57
Trailer - PS Plus Octobre 2015 (Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita)
Trailer - PS Plus Octobre 2015 (Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita)
Time: 00:58
Trailer - PS Plus Juillet 2015 (Les Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita)
Trailer - PS Plus Juillet 2015 (Les Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita)
Time: 01:56
Trailer - Jeux gratuits PS Plus de Mai 2015 sur PS4, PS3 et PS Vita
Trailer - Jeux gratuits PS Plus de Mai 2015 sur PS4, PS3 et PS Vita
Time: 02:36
Trailer - PS+ / PlayStation Plus (Jeux Gratuits Août 2015 PS4 PS3 et PS Vita)
Trailer - PS+ / PlayStation Plus (Jeux Gratuits Août 2015 PS4 PS3 et PS Vita)
Time: 01:56
Trailer - PS Plus Septembre 2015 - Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita
Trailer - PS Plus Septembre 2015 - Jeux Gratuits PS4, PS3 et PS Vita
Time: 01:59
Trailer - Jeux Gratuits PS+ / PS Plus Novembre 2015 sur PS4
Trailer - Jeux Gratuits PS+ / PS Plus Novembre 2015 sur PS4
Time: 00:33
La plus petite PS One du monde ?
La plus petite PS One du monde ?
Time: 00:16
Nicolas Sarkozy :
Nicolas Sarkozy : "Quand vous votez FN vous avez un élu PS de plus"
Time: 11:51
DRIVECLUB PS PLUS Edition First Look
DRIVECLUB PS PLUS Edition First Look
Time: 13:35
Les jeux PS Plus de Décembre 2015
Les jeux PS Plus de Décembre 2015
Time: 00:58
Trailer - PlayStation Plus (Jeux Gratuits Avril 2015 - PS4 PS3 PS Vita)
Trailer - PlayStation Plus (Jeux Gratuits Avril 2015 - PS4 PS3 PS Vita)
Time: 02:28
Create Your Own Site
Wapkiz.Com
Home | Youtube | Dailymotion | Music | DMCA | Contact us

0.59002113342285

bot....!